Inbraakbeveiliging

Inbraakbeveiliging kan worden onderverdeeld in:

 • organisatorische maatregelen
 • bouwkundige maatregelen
 • elektronische maatregelen
 • doormelding
 • opvolging

Bij de inventarisatie voor een goede alles omvattende beveiliging, maken we gebruik van een standaard werkwijze:

 • Risico-analyse
 • Opstellen van het Programma van Eisen (PvE)
 • Opstellen Beveiligingsplan
 • Opstellen Plan van Aanpak
 • Opstellen van een begroting, na akkoord van het PvE
 • Uitvoering van de maatregelen zoals beschreven in het PvE
 • Oplevering met toetsing aan het PvE

Bij elektronische maatregelen hoort onder andere een inbraakalarmsysteem.

Afhankelijk van de aanwezigheid van kostbaarheden (attractiviteiten) zijn er meer maatregelen nodig.

We hanteren de VRKI2.0 voor de vaststelling van de hoogte van het risico.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.