Brandbeveiliging

Brandbeveiliging omvat meerdere onderdelen en moet een logische samenstel van maatregelen zijn om te komen tot een complete en veilige oplossing.

  • Opstellen van een Programma van Eisen (PvE)
  • Goedkeuring PvE door de eisen partij(en)

Een Programma van Eisen (PvE) voor brandmeldinstallaties is een belangrijk document dat afspraken tussen eisende partijen, gebruiker en eigenaar vastlegt. Dit document voorziet hoe u de brandmeldinstallatie vervolgens dient te realiseren. De NEN 2535 eist dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld.

Met dit PvE wordt de brandmeldinstallatie ontworpen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.