Brandbeveiliging

LET OP: per 1-7-2022 zijn rookmelders in woningen verplicht (ook voor appartementen, regel dit met de VVE, en/of uw vastgoedeigenaar)

Brandbeveiliging omvat meerdere onderdelen en moet een logische samenstel van maatregelen zijn om te komen tot een complete en veilige oplossing.

 • Opstellen van een Programma van Eisen (PvE)
 • Goedkeuring PvE door de eisen partij(en)

Een Programma van Eisen (PvE) voor brandmeldinstallaties is een belangrijk document dat afspraken tussen eisende partijen, gebruiker en eigenaar vastlegt. Dit document voorziet hoe u de brandmeldinstallatie vervolgens dient te realiseren. De NEN 2535 eist dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld.

Met dit PvE wordt de brandmeldinstallatie ontworpen.

Wanneer u een brandmeldinstallatie nodig heeft, is afhankelijk van het PvE, waarbij het Gebruiksbesluit een belangrijk brondocument is.

De eisende partij bepaalt wat er in het PvE komt te staan. Aan de hand van dit PvE wordt er een projectering gemaakt voor de Brandmeldinstallatie (BMI).

Deze BMI detecteert de (beginnende) brand, stuurt een ontruimingsalarm aan (slow-whoop sirenes), eventueel ook branddeuren, lift, ventilatie en brandscheidingen, en in zorginstellingen een stil alarm naar het personeel.

Er dient ook een ontruimingsplan te zijn.

 • wie doet wat bij een alarm
 • verkenning en rapportage
 • Bedrijfshulpverleners (BHV) hebben vaak een ondersteunende of regelende taak
  • contact met de Brandweer
 • aanduiding vluchtwegen (groene pictogrammen met pijlen)
 • een aangewezen verzamelplek buiten
 • zorg voor niet-zelfredzame personen
 • start met blussen met brandblusmiddelen

Jaarlijks dient er een ontruimingsoefening te worden georganiseerd.

Voor de maandelijkse (verplichte) controle, dient er een Deskundig Persoon (beter is 2 of 3) te zijn, die een test doet van de BMI.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.